Ir al inicio

MAT Control

Laboratori de Preparació de
Materials pel Control de Qualitat

español english
Dept. Química Analítica
Facultat de Química
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Telf. 93 4037274
Fax. 93 4021233
E-mail: matcontrol@ub.edu
I + D + I

Projecte Europeu VI-RM (Virtual Institute for Reference Materials).

La Universidad de Barcelona, a través del grup de recerca Qüestram, és membre fundador d'aquest Institut Virtual que preten ser un punt de trobada de productors i usuaris de Materials de Referència.

http://www.virm.net

Projecte Europeu SWIFT-WFD (Screening methods for water data information in support of the implementation of the water framework directive).

La Universidad de Barcelona, a través del laboratori MAT CONTROL, participa en el paquet de treball relacionat amb el control de qualitat que té com a objectius:

  • la redacció de guies útils en l'etapa de validació dels mètodes de screening.
  • la preparació de dissolucions patró i de materials de referència que considerin tant els paràmetres com les matrius d'aigua contemplades a la nova Directiva Europea d'Aigües.

http://www.swift-wfd.com