Ir al inicio

MAT Control

Laboratori de Preparació de
Materials pel Control de Qualitat

español english
Dept. Química Analítica
Facultat de Química
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Telf. 93 4037274
Fax. 93 4021233
E-mail: matcontrol@ub.edu
PRODUCTES :: ASSAIGS D'APTITUD

MAT CONTROL organitza esquemes periòdics d'assaigs d'aptitud d'especial interès per les empreses amb laboratoris de control i per laboratoris públics i privats en el camp agroalimentari i medioambiental, així com per a Centres de Formació especialitzada.

MAT CONTROL garanteix la confidencialitat dels resultats i de la informació complementària assignant als laboratoris participants un codi d'identificació.

MAT CONTROL subministra evidències de la homogeneïtat i estabilitat de les mostres emprades en cada exercici.

Les mostres s'envien als participants per correu d'acord amb un calendari pre-establert, i es subministren arxius per a la tramesa dels resultats per correu electrònic.

El tractament estadístic i l'anàlisi dels resultats es realitza sobre les dades subministrades pels participants sense cap operació de transcripció o manipulació posterior.

MAT CONTROL prepara un informe tècnic complert incloent els resultats, mètodes emprats i l'anàlisi estadística. L'informe és enviat als participants per correu electrònic.

L'equip tècnic de MAT CONTROL està a la disposició dels participants per a qualsevol consulta sorgida durant el desenvolupament de l'exercici.


ASSAIGS EN CURS