Ir al inicio

MAT Control

Laboratori de Preparació de
Materials pel Control de Qualitat

español english
Dept. Química Analítica
Facultat de Química
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Telf. 93 4037274
Fax. 93 4021233
E-mail: matcontrol@ub.edu
MAT CONTROL

Els laboratoris d'anàlisi han de garantir la fiabilitat de llurs resultats.

L'ús de materials de referència pel control de la qualitat (MCQ), i la participació en assaigs d'aptitud ( proficiency testing schemes ), són dues eines imprescindibles pels laboratoris acreditats o en vies d'acreditació, d'acord amb la norma ISO 17025.

El grup de recerca (QÜESTRAM) del Departament de Química Analítica de la Universitat de Barcelona ha creat, amb seu a la Facultat de Química, el laboratori MAT CONTROL (MATerials de referència para el CONTROL de Qualitat).

MAT CONTROL és un laboratori especialitzat en la preparació, comercialització i organització d'activitats relacionades amb els MCQs medioambientals i agroalimentaris.

Els objectius bàsics de MAT CONTROL són:

  • Preparar MCQs medioambientals i agroalimentaris, així com preparar materials “a la carta” atenent a peticions específiques.
  • Organitzar esquemes periòdics d'assaigs d'aptitud.
  • Assessorar en temes relacionats amb l'assegurament de la qualitat dels laboratoris analítics.